Lite smådrygt att hennes förutspådda spår går rakt över vårt hus just nu…

170908a 170908b