Vår andra hamn var San Juan i Puerto Rico. De drabbades ju väldigt hårt av